TEKNiK DANIŞMANLIK VE KALİTE KONTROL

Temel amaç, teknik açıdan mümkün olan en kısa zamanda planlanması, en doğru tekniklerle ve en ekonomik şekilde uygulanması ve buna yönelik faaliyetlerin denetlenmesidir.

Müşterinin, bulunduğu sektörel yapıya göre sistemleri doğru analiz ederek iş çözümleri üretmek buna göre ihtiyaç duyulan iyileştirmeler ve entegrasyonlar ile müşteriye en uygun çözümü sunmak, müşterinin mevcut değerlerini korurken yeni değerler de katabilmektir.

Kalite kontrol kısaca,bir işletmenin kalite hedeflerine ulaşması,kalite isteklerinin sağlanması için kullanılan uygulama yöntemleri ve faaliyetlerinin tümü olarak tanımlanır.

Tesisler için kalite kontrol,  imalat ve montaj aşamasında çok önemli bir yer işgal eder. Kalite kontrol, sözleşme şartlarına uygun ortamı sağlayacaktır.

Teknik şartnameye uygun, onaylanan malzemelerin kullanımı ve saha imalatlarının standartlara ve yönetmeliklere uygun gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Yönetim süreci olduğu düşüncesinden hareketle, yönetim işlevlerinin etkin bir biçimde yerine getirilmesi, toplam kalite, stratejik yönetim, performans yönetimi gibi yönetim tekniklerinin uygulanması, etkinliği arttıracaktır.

© Copyright 2018 Raven Tasarım , Serkan Dede